Draw poker

Poker spillet stammer fra England og er et meget gammelt og populært spil. Dette skyldes blandt andet, at de grundlæggende poker regler er relativt lettilgængelige, samt at man har mulighed for at vinde meget store summer.

På denne side vil de grundlæggende regler i draw poker blive beskrevet. Denne form for poker spilles ikke på de fleste netbaserede kasinoer, men vi har valgt at gengive en generel beskrivelse heraf alligevel, idet alle andre former for poker blot er variationer over disse grundlæggende regler, som er gældende i draw poker. Derfor - har man først forstået de grundlæggende regler, så kan man lære at spille alle de andre poker varianter i løbet af få minutter.

Er du allerede fortrolig med de grundlæggende regler i poker, så kan du læse om video poker, som kan spilles på de fleste kasinoer på nettet ved at, KLIK HER.

Spillets gang i draw poker

I drawpoker, som er poker grundformen, anvendes et almindeligt kort spil med 52 kort i alt (53 kort, hvis der spilles med joker).
Inden der gives kort, skal hver enkelt deltager indskyde et beløb i puljen, som man på forhånd har aftalt. Herefter deles der 5 kort ud til hver deltager med billedsiden nedad og de resterende kort bliver lagt midt på bordet i en bunke.
Deltagerne kigger nu hver især på deres kort og vurderer kortenes værdi, jævnfør nedenstående oversigt over de forskellige kortkombinationer. Udfra hvor gode/dårlige kort man har, vælger man enten at byde en sum til puljen, altså lægge flere penge i puljen, eller også vælger man at kaste sine kort. (dvs. man trækker sig reelt ud af spillet)
De spillere, som valgte at komme penge i spil puljen, får efter at byderunden er afsluttet mulighed for at bytte så mange af deres kort, de vil, med kort fra bunken.
Efter alle har byttet de kort, de vil, fortsætter man med anden byderunde. Når denne byderunde er afsluttet, dvs. alle har enten budt det samme eller har kastet kortene, så er vinderen den, hvis kortkombination er den, der er placeret bedst i nedenstående skema "Pokerhændernes rangfølge".

Poker hændernes rangfølge

Royal Flush poker Royal Flush
Den bedste pokerhånd, man kan få.
En Royal Flush består af følgende: (Es-Konge-Dame-Knægt-10) i samme farve.
Straight Flush poker Straight Flush
Fem kort i rækkefølge i samme farve, eksempelvis (9-8-7-6-5) i ruder. Denne straight flush siges at være med nieren højest, så i tilfælde med 2 deltagere der hver har en straight flush, så vinder den straight flush med det højeste kort. Er de lige store, så deles man om puljen. Bemærk: I en straight flush må esset gerne indgå, eksempelvis (Es-2-3-4-5) i spar. Men man kan ikke gå om hjørner dvs. (Konge-Es-2-3-4) er forbudt!
Fire ens (Four of a kind) i poker Fire ens (Four of a kind)
Fire kort af samme værdi, eksempelvis (4 Konger), (4 Knægte), (fire syvere) osv. Er der flere, der har fire ens, vinder den, hvis fire ens har den højeste værdi. Fire esser vinder over fire konger osv.
Fuldt hus (Full house)
Tre kort af samme værdi og to kort af en anden værdi. Eksempelvis (Konge-Konge-7-7-7) eller (9-9-5-5-5). Har to eller flere fuldt hus, vinder den, hvis 3 ens er højest.
Flush
Fem kort i samme farve men ikke i rækkefølge. (Havde det været i rækkefølge havde vi haft en straight flush, heraf navnet straight). Eksempelvis (Knægt-10-6-4-3) i spar eller (Konge-Knægt-7-4-3). Er der 2 spillere der i poker begge har en flush, så vinder den med det højeste topkort. Har begge samme topkort vinder den med det næsthøjeste topkort osv.
Straight
Fem kort i rækkefølge, men ikke i samme farve. Eksempelvis (10-9-8-7-6) eller (Knægt-10-9-8-7). Har 2 spillere en straight i poker, så vinder den med det højeste topkort. Er der 2 ens straight, så deles puljen imellem disse. I straight må esset gerne indgå som laveste kort, (Es-2-3-4-5) Bemærk: En straight "rundt om hjørnet" er forbudt, dvs. (Konge-Es-2-3-4).
Tre ens (Three of a kind)
Tre kort af samme værdi samt 2 forskellige. Eksempelvis (Knægt-Knægt-Knægt samt 2 andre kort).
Har 2 eller flere spillere "tre ens" vinder den, hvis 3 kort har den højeste værdi.
To par (Two pairs)
To gange to kort med samme værdi. Eksempelvis (Dame-Dame-6-6) eller (Konge-Konge-Knægt-Knægt). Har to eller flere spillere to ens vinder den, hvis høje par er højst. Er begge spilleres høje par ens vinder den, hvis laveste par er højere end den andens laveste par. Hvis begge spillere har to helt ens par, fx har de begge 2 damer og to knægte, så er vinderen den, hvis femte kort er højest. Hvis også dette er ens, så deles puljen mellem de 2 spillere.
Et par (Pair)
To kort af samme værdi og tre kort af forskellig værdi. Eksempelvis(Es-Es og 5-4-2). Et par konger vinder over et par damer som vinder over et par knægte osv. Hvis 2 spillere begge har det samme par, vinder den spiller, som har det højeste kort.
Højt kort (High card - Nothing)
En hånd der ikke indeholder nogen af ovennævnte kombinationer. Af to hænder med højt kort vinder den spiller, der har det højeste kort. Hvis begge spillere har det samme topkort er det det næsthøjeste kort der er afgørende osv.

Copyright © www.KasinoKing.dk